Ogłoszenie o naborze – runda nr R1/WR/24/7.4A/WARR – powiat wrocławski

Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A,

pełniąca rolę Operatora w projekcie „Dotacje na usługi rozwojowe dla dolnośląskich firm”

ogłasza nabór Formularzy Zgłoszeniowych

ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027

Priorytet 7 Fundusze Europejskie na rzecz rynku pracy i włączenia społecznego na Dolnym Śląsku

Działanie 7.4 Adaptacja do zmian na rynku pracy

Typ projektów 7.4.A Projekty w zakresie Podmiotowego Systemu Finansowania

Nr rundy naboru: R1/WR/24/7.4.A/WARR

1.   Termin, od którego można składać Formularze zgłoszeniowe:

24.06.2024 r. od godziny 08:00:00

2.   Termin, do którego można składać Formularze zgłoszeniowe:

29.06.2024 r. do godziny 23:59:59, bądź do wyczerpania 150% dostępnej alokacji.

3.   Kto może składać Formularze zgłoszeniowe?

 • mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwa
 • prowadzący działalność gospodarczą na obszarze subregionu wrocławskiego/powiatu milickiego, oleśnickiego, oławskiego, strzelińskiego, średzkiego, trzebnickiego, wołowskiego, wrocławskiego, miasta Wrocław na prawach powiatu

4.   Sposób składania Formularzy zgłoszeniowych:

Formularze składają Państwo wyłącznie w formie dokumentu elektronicznego/skanu za pośrednictwem systemu Operatora dostępnego na stronie internetowej: www.74a.uslugi-rozwojowe.pl

Logowanie do systemu Operatora w celu wypełnienia i złożenia formularza będzie możliwe w dniu rozpoczęcia naboru. Do prawidłowego przygotowania formularza pomocna będzie dla Państwa „Instrukcja systemu Operatora” dostępna na stronie Operatora. Prawidłowo złożony formularz zgłoszeniowy musi być podpisany elektronicznym podpisem kwalifikowanym, profilem zaufanym lub podpisem osobistym. W przypadku załącznika nr 3 Dane pracownika/właściciela, dokument musi być własnoręcznie czytelnie podpisany przez uczestnika i przesłany w formie skanu. Przedsiębiorca ma obowiązek dostarczyć Operatorowi oryginał/y Załącznika/ów nr 3 do Operatora w ciągu 7 kalendarzowych dni pod rygorem nierozpatrzenia zgłoszenia.

5.   Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów:

Alokacja środków przeznaczona na nabór wynosi 400.000,00 PLN.

Alokacja do końca realizacji Projektu: 5.600.000,00 PLN.

6.   Maksymalna wartość umowy o przyznaniu wsparcia dla jednego przedsiębiorstwa:

 • 25 000,00 zł dla mikro przedsiębiorstw
 • 45 000,00 zł dla małych przedsiębiorstw
 • 65 000,00 zł dla średnich przedsiębiorstw
 • 100 000,00 zł dla dużych przedsiębiorstw

7.   Maksymalny poziom dofinansowania:

Podstawowa wartość dofinansowania usług rozwojowych (np. usługi doradczej lub szkoleniowej rozumianej jako jedna zamknięta forma wsparcia) wynosi nie mniej niż 50%. Istnieje możliwość zwiększenia poziomu dofinansowania do wskazanego poziomu, gdy spełnione zostanie co najmniej jedno z następujących kryteriów:

o 20%, wówczas będzie wynosić 70% gdy:

o 10%, wówczas będzie wynosić 60% gdy:

 • usługa rozwojowa będzie skierowana do osoby z niepełnosprawnościami;
 • w ramach umowy o udzielenie wsparcia uczestnikami usług rozwojowych będą w co najmniej 50% osoby powyżej 50 roku życia oraz/lub osoby o niskich kwalifikacjach[2];
 • przedsiębiorstwo jest mikro lub małym przedsiębiorstwem;
 • usługa rozwojowa kończy się nabyciem i/lub potwierdzeniem kwalifikacji w zawodach zdefiniowanych jako zawody deficytowe w Barometrze Zawodów dla województwa dolnośląskiego, dostępnym na stronie: https://barometrzawodow.pl/#dolnoslaskie;
 • przedsiębiorstwo prowadzi działalność gospodarczą na terenie miast średnich: Bielawa, Dzierżoniów, Kłodzko, Nowa Ruda, Świdnica, Świebodzice, Wałbrzych, Ząbkowice Śląskie;
 • usługa rozwojowa ma na celu pozyskanie zielonych kwalifikacji, zgodnie z zawodami zdefiniowanymi jako zielone w badaniu pn. Analiza zapotrzebowania na wsparcie w zakresie tworzenia białych i zielonych miejsc pracy w województwie dolnośląskim, znajdującej się pod adresem: http://rpo.dolnyslask.pl/analiza-zapotrzebowania-na-wsparcie-w-zakresie-tworzenia-bialych-i-zielonych-miejsc-pracy-w-wojewodztwie-dolnoslaskim.

8.   Maksymalny poziom dofinansowania usługi rozwojowej na 1 uczestnika usługi rozwojowej:

Poziom dofinansowania usługi rozwojowej dla jednego przedsiębiorcy  lub pracownika wydelegowanego przez przedsiębiorcę nie przekracza kwoty 10 000 PLN netto (z wkładem własnym przedsiębiorcy), bez względu na wartość tej usługi i poziom wsparcia z zastrzeżeniem limitu wartości dofinansowania umowy wskazanego w pkt. 6

 • Informacja o zamknięciu rundy naboru wraz z datą i godziną będzie niezwłocznie publikowana na stronie internetowej www.warr.pl.
 • Lista rankingowa Przedsiębiorców, których formularze zgłoszeniowe zostały skierowane do oceny zostanie opublikowana na stronie internetowej: www.warr.pl niezwłocznie po zamknięciu rundy naboru.  Miejsce na niniejszej Liście będzie decydować o kolejności rozpatrzenia formularza zgłoszeniowego, a wyznaczone zostanie na podstawie daty i godziny wpływu z dokładnością do 1 sekundy. W przypadku uzyskania przez Przedsiębiorców takiej samej pozycji na liście, pierwszeństwo będą posiadać Przedsiębiorcy, których termin rozpoczęcia usługi rozwojowej jest najwcześniejszy, z zastrzeżeniem, iż wybrany termin usługi rozwojowej musi uwzględniać czas przewidziany na przeprowadzenie naboru, rozpatrzenie Formularza  zgłoszeniowego wraz z ewentualnym złożeniem przez Przedsiębiorcę uzupełnień.

Po wyczerpaniu alokacji kolejne Formularze zgłoszeniowe zostaną umieszczone na liście rezerwowej.

 1. Formularze, które zostały złożone z pomocą narzędzi wspomagających (np. boty) zostaną odrzucone. Zastrzega się prawo do anulowania rundy naboru w przypadku wykrycia nieprawidłowości mających wpływ na przebieg naboru.
 2. Regulamin projektu wraz z dokumentacją zgłoszeniową dostępne są stronie Projektu: www.warr.pl

W Regulaminie zostały uwzględnione wszystkie informacje dotyczące procesu rekrutacji.

 1. Zastrzega się możliwość zmiany ogłoszenia o naborze w tym terminu rundy  lub odwołania naboru bez podania przyczyny, unieważnienia naboru do podpisania umowy.
 2. Dane do kontaktu:

Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

ul. Karmelkowa 29, 52-437 Wrocław

Wyjaśnień w kwestiach dotyczących naboru i odpowiedzi na zapytania kierowane indywidualne udzielamy:

 • telefonicznie – pod nr tel.: 71 79 70 400
 • lub na adres poczty elektronicznej: projekty@warr.pl

Zapraszamy!


[1] Pełna lista kwalifikacji  funkcjonujących w ramach ZSK strona: kwalifikacje.gov.pl.

Formularz usługi

Brak formualrzy.

Komunikaty

Brak komunikatów

Dokumenty obowiązujące

Brak dokumentów obowiązujących

Dokumenty PDF

Brak dokumentów

Dokumenty nieobowiązujące

Brak dokumentów nieobowiązujących

Pożyczki

Brak Dokumentów do pobrania

PAWILON A

 • Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego (WARR)

PAWILON B

 • AMAR Agencja Celna i Transportowa

 • AUTOMANIA SERWIS

 • DORPOL

 • FERNO B&T

 • ILTEX

 • JAS FBG

 • PERFECTWALL

PAWILON 1

 • BAUSERWIS

 • CENTRUM SZERMACH

 • DTA

 • MISTYK

 • MOWANO

 • INSAD

PAWILON 2

 • BOKARO Szeligowscy

PAWILON 3

 • AKWAPLANTA

 • BAZA

 • DELTA

 • EWPOL

 • HYDROGARDEN Polska

 • PARTEX

 • ZYGMUNT DOLECKI

PAWILON 4

 • ARTIFEX

 • ASPEN

 • GLAZUREX

 • PARTEX

 • P.K. SERWIS

 • RADOSNE PEŁCZYCE

 • WZORCOWNIA HOME

 • WZORCOWNIA STORE

PAWILON 5

 • SAINT GOBAIN Polska

PAWILON 6

 • ARPAPOL

 • CER-POINT

 • P.K. SERWIS

 • SIG

PAWILON 7

 • BAUDOM

 • SELLFLEX

 • FIXIT POLSKA

 • JETA

 • PROKAD

 • TRANSPORT AGE COMPANY

PAWILON 8

 • EKODYNAMIC Okna

 • DYKA, INTUIT

PAWILON 11

 • ADMARBUD

 • BAIK - INSTAL

 • BLOOMART

 • BUSHI

 • CDC GROUP

 • DIL

 • ELEKTRO-HURT

 • EXPERT PLUS

 • FERRARA POLAND

 • MARSI

 • MELLOW POLSKA

 • MITAX CONSULTING

 • MOTOLUX

 • POCZESANE

 • PROFESSIONAL CLEANING PRODUCTS

 • TASA

 • TGE

 • TM BUILDING

 • VINYLOWNIA

 • ZWOLSKA

1.

 • BAR KOCIOŁEK

2.

 • CENTRUM AUT JAPOŃSKICH

3.

 • DOBRE AUTO (MACHPOL)

4.

 • PRO-ENERGY

5.

 • EKO SYLWIA

6.

 • UTM.EXPERT

7.

 • INTRA

8.

 • INWASH

10.

 • JW. JAN WINIARCZYK

11.

 • KRÓLEWSKI KAMIEŃ

12.

 • CAR MASTER

13.

 • NOVA

14.

 • STEIN POL

15.

 • RAMIRENT

16.

 • RUSZTOWANIE Zakład Usługowo-Budowlany

18.

 • TANELLIS

19.

 • UBF TERLECKA

20.

 • WYPOŻYCZALNIA SZALUNKÓW

21.

 • ZIM UBEZPIECZENIA

PAWILON A
Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego (WARR)
PAWILON B
- AMAR Agencja Celna i Transportowa
- AUTOMANIA SERWIS
- DORPOL
- FERNO B&T
- ILTEX
- JAS FBG
- PERFECTWALL
PAWILON 1
- BAUSERWIS
- CENTRUM SZERMACH
- DTA
- MISTYK
- MOWANO
- INSAD
PAWILON 2
- BOKARO Szeligowscy
PAWILON 3
- AKWAPLANTA
- BAZA
- DELTA
- EWPOL
- HYDROGARDEN Polska
- PARTEX
- ZYGMUNT DOLECKI
PAWILON 4
- ARTIFEX
- ASPEN
- GLAZUREX
- PARTEX
- P.K. SERWIS
- RADOSNE PEŁCZYCE
- WZORCOWNIA HOME
- WZORCOWNIA STORE
PAWILON 5
- SAINT GOBAIN Polska
PAWILON 6
- ARPAPOL
- CER-POINT
- P.K. SERWIS
- SIG
PAWILON 7
- BAUDOM
- SELLFLEX
- FIXIT POLSKA
- JETA
- PROKAD
- TRANSPORT AGE COMPANY
PAWILON 8
- EKODYNAMIC Okna
+ DYKA, INTUIT
PAWILON 11
- ADMARBUD
- BAIK - INSTAL
- BLOOMART
- BUSHI
- CDC GROUP
- DIL
- ELEKTRO-HURT
- EXPERT PLUS
- FERRARA POLAND
- MARSI
- MELLOW POLSKA
- MITAX CONSULTING
- MOTOLUX
- POCZESANE
- PROFESSIONAL CLEANING PRODUCTS
- TASA
- TGE
- TM BUILDING
- VINYLOWNIA
- ZWOLSKA
1
- BAR KOCIOŁEK
2
- CENTRUM AUT JAPOŃSKICH
3
- DOBRE AUTO (MACHPOL)
4
- PRO-ENERGY
5
- EKO SYLWIA
6
- UTM.EXPERT
7
- INTRA
8
- INWASH
10
- JW. JAN WINIARCZYK
11
- KRÓLEWSKI KAMIEŃ
12
- CAR MASTER
13
- NOVA
14
- STEIN POL
15
- RAMIRENT
16
- RUSZTOWANIE Zakład Usługowo-Budowlany
18
- TANELLIS
19
- UBF TERLECKA
20
- WYPOŻYCZALNIA SZALUNKÓW
21
- ZIM UBEZPIECZENIA
22
- POMOCSZYBKA
23
- RAMIRENT
24
- IDEAL
25
- PINUS
26
- WROCEK TRAVEL
27
- INNOWACJE
28
- MARSZAŁEK AUTO KLUCZE
29
- SWOKI
31
- MDM ELEKTRONIC
32
- UBF TERLECKA
33
- STALJAN
34
- EUROPOLIS
35
- OXET (GASTROCOMPLEX)
36
- MAYAMI
38
- LUX EXPRESS
39
- THE GREAT
40
- ALMAG
43
- AKWILON TRANSLOGISTIK
44
- MOTOLUX
46
- BAUDER
47
- PROKAD SP. JAWNA
Dyrektor
Łukasz Koncewicz
Zastępca dyrektora
Nastazja Bielicka
Biuro Obsługi Klienta
Sara Stanek
Skip to content