Kontrast    /    BW        

WYDŁUŻENIE I NABORU DO PROJEKTU PN. „PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ DROGĄ DO AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ MIESZKAŃCÓW DOLNEGO ŚLĄSKA”.


Strona główna > Aktualności > Aktualności > WYDŁUŻENIE I NABORU DO PROJEKTU PN. „PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ DROGĄ DO AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ MIESZKAŃCÓW DOLNEGO ŚLĄSKA”.

Informujemy, iż I nabór do projektu „Przedsiębiorczość drogą do aktywizacji zawodowej mieszkańców Dolnego Śląska” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 1.2 Współdziałanie osób młodych na regionalnym rynku pracy, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie EFS, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, rozpoczęty w dniu 26.10.2021 r. o godz. 08:00, zostaje wydłużony do dnia 31.12.2021 r. do godz. 15:00.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie projektu pod linkiem: https://www.warr.pl/przedsiebiorczosc-mieszkancow-dolnego-slaska-1-2-1-po-wer/

Skip to content