Kontrast    /    BW        

WYDŁUŻENIE II NABORU DO PROJEKTU PN. „PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ DROGĄ DO AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ MIESZKAŃCÓW DOLNEGO ŚLĄSKA”.


Strona główna > Aktualności > Aktualności > WYDŁUŻENIE II NABORU DO PROJEKTU PN. „PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ DROGĄ DO AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ MIESZKAŃCÓW DOLNEGO ŚLĄSKA”.

Informujemy, iż II nabór do projektu „Przedsiębiorczość drogą do aktywizacji zawodowej mieszkańców Dolnego Śląska” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 1.2 Współdziałanie osób młodych na regionalnym rynku pracy, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie EFS, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, rozpoczęty w dniu 03.01.2022 r. o godz. 08:00, zostaje wydłużony do dnia 31.01.2022 r. do godz. 15:00.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie projektu pod linkiem: https://www.warr.pl/przedsiebiorczosc-mieszkancow-dolnego-slaska-1-2-1-po-wer/

Skip to content