Kontrast    /    BW        

Zarząd i Rada Nadzorcza


Strona główna > Zarząd i Rada Nadzorcza

Zarząd

Prezes Zarządu – Marek Czachara

Rada Nadzorcza

Przewodniczący Rady Nadzorczej – Maciej Sznel

Członek Rady Nadzorczej – Karol Przywara

Członek Rady Nadzorczej – Janusz Marszałek

Członek Rady Nadzorczej – Mirosław Lisowski

Członek Rady Nadzorczej – Błażej Wojnicz