Zarządzanie projektami

Klucz do skutecznej realizacji projektu Unijnego


Pozyskanie dotacji to dopiero początek drogi do sukcesu. Kluczowym etapem, często decydującym o powodzeniu całego przedsięwzięcia, jest realizacja projektu. Obejmuje ona m.in. wybór wykonawców, terminowe składanie wniosków o płatność, raportowanie, monitorowanie wskaźników oraz kontrolę realizacji projektu.

Dlaczego ważna jest znajomość przepisów, procedur?

Nieznajomość zapisów umowy o dofinansowanie, dokumentacji programowej czy przepisów prawa może prowadzić do błędów w realizacji projektu, których skutkiem może być uznanie części lub całości wydatków za niekwalifikowalne, nałożenie kar finansowych, a nawet utrata dotacji.

Nasze wieloletnie doświadczenie w kontroli projektów unijnych ujawniło, że przedsiębiorcy często nie zapoznają się dostatecznie z zapisami umowy o dofinansowanie, dokumentacją programową czy wytycznymi.

Kontrolując projekty unijne wiemy, gdzie Beneficjenci najczęściej popełniają błędy w trakcie realizacji projektu i możemy Państwu pomóc uniknąć takich sytuacji.

Jak można temu zaradzić?

Reagując na potrzeby przedsiębiorców, które zidentyfikowaliśmy na przestrzeni wielu lat kontrolując projekty unijne, oferujemy Państwu usługę kompleksowego zarządzania projektami unijnymi. Profesjonalne wsparcie naszego zespołu specjalistów pomoże na każdym etapie realizacji projektu.

Posiadamy szczególne doświadczenie w kontrolach projektów unijnych, w tym projektów B+R, inwestycyjnych i doradczych. Współpracujemy z instytucjami wdrażającymi fundusze unijne, jak PARP, DIP, UMWD czy DWUP.

Realizacja projektów unijnych bywa skomplikowana i wymagająca, jednak dołożymy wszelkich starań, aby realizacja projektu przebiegła prawidłowo, zgodnie z założeniami projektu oraz przepisami prawa.


Przygotujemy ofertę dopasowaną do Państwa potrzeb. Zapraszamy do kontaktu!

 

Formularz usługi

Zał. 2 na www_formularz dot. usługi Pobierz

ZAKRES USŁUGI KOMPLEKSOWEGO ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI UNIJNYMI.

Proponujemy kompleksowe zarządzanie projektem unijnym, tj.:

 1. Przygotowanie dokumentacji niezbędnej do sporządzenia umowy o dofinansowanie.
 2. Analizę umowy o dofinansowanie, w tym wniosku o dofinansowanie i ustalenie harmonogramu prac wraz ze wskazaniem najważniejszych zapisów ww. dokumentacji.
 3. Opracowanie dokumentacji projektowej zgodnie z wymogami, w tym np. aneksów do polityki rachunkowości.
 4. Zatrudnienie personelu – wskazanie jaki personel należy zatrudnić i przygotowanie odpowiedniej dokumentacji.
 5. Wybór wykonawców – wskazanie procedur wyboru dostawców/wykonawców oraz doradztwo przy realizacji zamówień zgodnie z ustawą pzp/zasadą konkurencyjności/rozeznaniem rynku.
 6. Obsługę księgowo-finansową projektu – wsparcie w zakresie prawidłowego ujęcia wydatków w ewidencji księgowej beneficjenta oraz prawidłowe prowadzenie wyodrębnionej ewidencji księgowej, a także prawidłowe opisywanie dowodów księgowych.
 7. Wnioski o płatność – przygotowanie wniosku o płatność wraz z częścią sprawozdawczą oraz niezbędną dokumentacją, w tym dokumentacją finansowo-księgową, dokumentami dot. rzeczowej realizacji projektu, dokumentacji dot. zadeklarowanych wskaźników projektu.
 8. Monitorowanie realizacji wskaźników projektu, a także pomoc w przygotowaniu dokumentów potwierdzających ich realizację.
 9. Monitorowanie terminów realizacji umowy o dofinansowanie – harmonogramu rzeczowo-finansowego, harmonogramu płatności, sprawozdawczości.
 10. Przygotowanie wniosków o zmiany w umowie o dofinansowanie, w tym przesunięcia pomiędzy kategoriami wydatków.
 11. Przygotowanie korespondencji związanej z realizacją projektu.
 12. Przygotowanie do kontroli projektu wraz z możliwością wsparcia w trakcie kontroli.
 13. Obsługa CST2021 – prowadzenie korespondencji, składanie wniosków o płatność, obsługa Bazy Personelu.
 14. Obsługa procesu inwestycyjnego – wsparcie w zakresie pozyskania wymaganych decyzji i pozwoleń, np. decyzji w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, pozwolenia na budowę, pozwolenia na użytkowanie, decyzji Urzędu Dozoru Technicznego, certyfikacji CE itp.
 15. Pośrednictwo w kontaktach z instytucją finansującą.
 16. Informacja i promocja projektu – wskazanie i przygotowanie prawidłowych oznaczeń projektu.
 17. Realizacja polityk horyzontalnych – analiza zapisów wniosku o dofinansowanie oraz wskazanie w tym zakresie niezbędnych dokumentów potwierdzających działania z zakresu równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, zasady równości szans kobiet i mężczyzn, standardów dostępności, działania w obszarze zrównoważonego rozwoju, w tym zasady 4R.
 18. Archiwizacja dokumentacji projektu – wsparcie w zakresie przygotowania dokumentacji projektu do archiwizacji zgodnie z wytycznymi i zasadami trwałości projektu.
 19. Realizacja budżetu projektu – analiza i kontrola wydatkowanych środków w ramach poszczególnych zadań i kategorii wydatków.

Możecie Państwo skorzystać z kompleksowej usługi zarządzania projektem lub wybrać tylko interesujący Was obszar. Przedstawimy Państwu ofertę w zależności od wybranego zakresu.

Komunikaty

Brak komunikatów

Dokumenty obowiązujące

Brak dokumentów obowiązujących

Dokumenty PDF

Brak dokumentów

Dokumenty nieobowiązujące

Brak dokumentów nieobowiązujących

Pożyczki

Brak Dokumentów do pobrania

PAWILON A

 • Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego (WARR)

PAWILON B

 • AMAR Agencja Celna i Transportowa

 • AUTOMANIA SERWIS

 • DORPOL

 • FERNO B&T

 • ILTEX

 • JAS FBG

 • PERFECTWALL

PAWILON 1

 • BAUSERWIS

 • CENTRUM SZERMACH

 • DTA

 • MISTYK

 • MOWANO

 • INSAD

PAWILON 2

 • BOKARO Szeligowscy

PAWILON 3

 • AKWAPLANTA

 • BAZA

 • DELTA

 • EWPOL

 • HYDROGARDEN Polska

 • PARTEX

 • ZYGMUNT DOLECKI

PAWILON 4

 • ARTIFEX

 • ASPEN

 • GLAZUREX

 • PARTEX

 • P.K. SERWIS

 • RADOSNE PEŁCZYCE

 • WZORCOWNIA HOME

 • WZORCOWNIA STORE

PAWILON 5

 • SAINT GOBAIN Polska

PAWILON 6

 • ARPAPOL

 • CER-POINT

 • P.K. SERWIS

 • SIG

PAWILON 7

 • BAUDOM

 • SELLFLEX

 • FIXIT POLSKA

 • JETA

 • PROKAD

 • TRANSPORT AGE COMPANY

PAWILON 8

 • EKODYNAMIC Okna

 • DYKA, INTUIT

PAWILON 11

 • ADMARBUD

 • BAIK - INSTAL

 • BLOOMART

 • BUSHI

 • CDC GROUP

 • DIL

 • ELEKTRO-HURT

 • EXPERT PLUS

 • FERRARA POLAND

 • MARSI

 • MELLOW POLSKA

 • MITAX CONSULTING

 • MOTOLUX

 • POCZESANE

 • PROFESSIONAL CLEANING PRODUCTS

 • TASA

 • TGE

 • TM BUILDING

 • VINYLOWNIA

 • ZWOLSKA

1.

 • BAR KOCIOŁEK

2.

 • CENTRUM AUT JAPOŃSKICH

3.

 • DOBRE AUTO (MACHPOL)

4.

 • PRO-ENERGY

5.

 • EKO SYLWIA

6.

 • UTM.EXPERT

7.

 • INTRA

8.

 • INWASH

10.

 • JW. JAN WINIARCZYK

11.

 • KRÓLEWSKI KAMIEŃ

12.

 • CAR MASTER

13.

 • NOVA

14.

 • STEIN POL

15.

 • RAMIRENT

16.

 • RUSZTOWANIE Zakład Usługowo-Budowlany

18.

 • TANELLIS

19.

 • UBF TERLECKA

20.

 • WYPOŻYCZALNIA SZALUNKÓW

21.

 • ZIM UBEZPIECZENIA

PAWILON A
Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego (WARR)
PAWILON B
- AMAR Agencja Celna i Transportowa
- AUTOMANIA SERWIS
- DORPOL
- FERNO B&T
- ILTEX
- JAS FBG
- PERFECTWALL
PAWILON 1
- BAUSERWIS
- CENTRUM SZERMACH
- DTA
- MISTYK
- MOWANO
- INSAD
PAWILON 2
- BOKARO Szeligowscy
PAWILON 3
- AKWAPLANTA
- BAZA
- DELTA
- EWPOL
- HYDROGARDEN Polska
- PARTEX
- ZYGMUNT DOLECKI
PAWILON 4
- ARTIFEX
- ASPEN
- GLAZUREX
- PARTEX
- P.K. SERWIS
- RADOSNE PEŁCZYCE
- WZORCOWNIA HOME
- WZORCOWNIA STORE
PAWILON 5
- SAINT GOBAIN Polska
PAWILON 6
- ARPAPOL
- CER-POINT
- P.K. SERWIS
- SIG
PAWILON 7
- BAUDOM
- SELLFLEX
- FIXIT POLSKA
- JETA
- PROKAD
- TRANSPORT AGE COMPANY
PAWILON 8
- EKODYNAMIC Okna
+ DYKA, INTUIT
PAWILON 11
- ADMARBUD
- BAIK - INSTAL
- BLOOMART
- BUSHI
- CDC GROUP
- DIL
- ELEKTRO-HURT
- EXPERT PLUS
- FERRARA POLAND
- MARSI
- MELLOW POLSKA
- MITAX CONSULTING
- MOTOLUX
- POCZESANE
- PROFESSIONAL CLEANING PRODUCTS
- TASA
- TGE
- TM BUILDING
- VINYLOWNIA
- ZWOLSKA
1
- BAR KOCIOŁEK
2
- CENTRUM AUT JAPOŃSKICH
3
- DOBRE AUTO (MACHPOL)
4
- PRO-ENERGY
5
- EKO SYLWIA
6
- UTM.EXPERT
7
- INTRA
8
- INWASH
10
- JW. JAN WINIARCZYK
11
- KRÓLEWSKI KAMIEŃ
12
- CAR MASTER
13
- NOVA
14
- STEIN POL
15
- RAMIRENT
16
- RUSZTOWANIE Zakład Usługowo-Budowlany
18
- TANELLIS
19
- UBF TERLECKA
20
- WYPOŻYCZALNIA SZALUNKÓW
21
- ZIM UBEZPIECZENIA
22
- POMOCSZYBKA
23
- RAMIRENT
24
- IDEAL
25
- PINUS
26
- WROCEK TRAVEL
27
- INNOWACJE
28
- MARSZAŁEK AUTO KLUCZE
29
- SWOKI
31
- MDM ELEKTRONIC
32
- UBF TERLECKA
33
- STALJAN
34
- EUROPOLIS
35
- OXET (GASTROCOMPLEX)
36
- MAYAMI
38
- LUX EXPRESS
39
- THE GREAT
40
- ALMAG
43
- AKWILON TRANSLOGISTIK
44
- MOTOLUX
46
- BAUDER
47
- PROKAD SP. JAWNA
Dyrektor
Łukasz Koncewicz
Zastępca dyrektora
Nastazja Bielicka
Biuro Obsługi Klienta
Sara Stanek
Skip to content