Kontrast    /    BW        

Zwrot zabezpieczenia umowy POIG


Strona główna > Zwrot zabezpieczenia umowy POIG

W przypadku, zakończenia okresu trwałości realizowanego przez Państwa projektu i braku innych zobowiązań wynikających z umowy wsparcia, mogą Państwo ubiegać się o zwrot lub zniszczenie zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie (weksla). W takiej sytuacji należy złożyć pisemny wniosek wskazujący na jedną z trzech możliwości:

  • odesłanie przez RIF anulowanego weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową:

lub

  • odbiór osobisty oryginału weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową:

lub

  • komisyjne zniszczenie przez RIF weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową:

Mając na uwadze powyższe uprzejmie proszę o przekazanie RIF na adres: ul. E. Kwiatkowskiego 4, 52-407 Wrocław pisemnego wniosku o zwrot weksla z podaniem trybu, w jakim weksel ma być zwrócony (według powyższego wzoru). Wniosek musi zostać podpisany przez osobę,-y, upoważnione aktualnie do reprezentowania przedsiębiorcy.

Zwrot zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie może nastąpić wyłącznie po potwierdzeniu przez RIF i PARP wywiązania się beneficjenta ze wszystkich obowiązków wynikających z umowy o dofinansowanie. 

Skip to content