Kontrast    /    BW        

Dołącz do nas! Rekrutacja na stanowisko Specjalisty ds. pożyczek i analizy ryzyka


Strona główna > Aktualności > Aktualności > Dołącz do nas! Rekrutacja na stanowisko Specjalisty ds. pożyczek i analizy ryzyka
W związku z rozwojem działalności funduszu pożyczkowego Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego SA poszukuje kandydatów na stanowisko:

Specjalista ds. pożyczek i analizy ryzyka

Osoba na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za:

 • realizację zadań związanych z udzielaniem i obsługą pożyczek przez WARR SA w zakresie oferowanych produktów,
 • ocenę sytuacji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstw z segmentu MŚP wraz z określeniem ich zdolności pożyczkowej/kredytowej,
 • analizę ryzyka klienta i transakcji w procesie udzielania pożyczki oraz ocenę zabezpieczeń,
 • przygotowywanie rekomendacji na komisję pożyczkową celem podjęcia decyzji pożyczkowej,
 • obsługę procesu przygotowywania i zawierania umów pożyczek oraz przyjmowania i weryfikacji zabezpieczeń,
 • weryfikację i akceptację udokumentowania wydatków ze środków pożyczki,
 • monitorowanie pożyczek, w tym spłaty pożyczek, stanu prawnego zabezpieczeń pożyczek oraz sytuacji ekonomiczno-finansowej Pożyczkobiorców,

Oczekiwania:

 • wykształcenie wyższe, preferowane kierunki ekonomiczne, matematyczne,
 • minimum 2-letnie doświadczenie w sektorze finansowym, w tym ocenie kredytowej przedsiębiorstw,
 • doświadczenie w zakresie samodzielnego podejmowania decyzji kredytowych i/lub w prezentowaniu i rekomendowaniu transakcji do decyzji kredytowych/pożyczkowych,
 • znajomość przepisów rachunkowości oraz podstaw prawa gospodarczego,
 • umiejętność analitycznego myślenia, formułowania wniosków oraz niezależność w prezentowaniu poglądów,
 • umiejętność dobrej komunikacji i współpracy z klientem wewnętrznym oraz zewnętrznym,
 • dobra organizacja pracy, odpowiedzialność i zaangażowanie,  umiejętność ustalania priorytetów i pracy pod presją czasu,
 • biegłe posługiwanie się narzędziami informatycznymi niezbędnymi do pracy (np. MS Office, bazy danych itp.)

Oferujemy:

 • zatrudnienie na umowę o pracę,
 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • ciekawą i stabilną pracę u rzetelnego pracodawcy,
 • prywatną opiekę medyczną oraz dofinansowany pakiet Multisport.

Aplikacje prosimy przesyłać pocztą elektroniczną na adres rekrutacja@warr.pl z dopiskiem w tytule „Specjalista ds. pożyczek i analizy ryzyka”

Informujemy, iż skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami.

Na podstawie art. 13 RODO informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie: Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą przy ul. Karmelkowej 29 (52-437 Wrocław). Dane kontaktowe:  tel. 71 79 70 400, e-mail: warr@warr.pl 
 2. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu przeprowadzenia rekrutacji, a następnie (w przypadku pozytywnego zakończenia rekrutacji) w celu zatrudnienia. 
 3. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w procesie rekrutacji jest:
  1. art. 221 Kodeksu pracy w zakresie podania: imienia (imion) i nazwiska, imion rodziców, daty urodzenia, miejsca zamieszkania (adresu do korespondencji), wykształcenia, przebiegu dotychczasowego zatrudnienia;
  1. cel wynikający z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, związanych z zatrudnieniem, w szczególności z koniecznością możliwości skontaktowania się z Panem/Panią w razie potrzeby: numer telefonu lub adres e-mail;
  1. wyraźna zgoda wyrażona w klauzuli zamieszczonej w CV w zakresie wszystkich innych podanych danych, takich jak np.: zdjęcie, zainteresowania, umiejętności, adres e-mail, numer telefonu.
 4. Podanie przez Panią/ Pana imienia (imion) i nazwiska, wykształcenia, przebiegu dotychczasowego zatrudnienia, adresu e-mail lub numeru telefonu w CV jest dobrowolne, lecz konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Konsekwencją niepodania w/w danych osobowych będzie brak możliwości przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, a CV zostanie zniszczone.
 5. W przypadku umieszczenia w CV danych, których podstawą przetwarzania jest zgoda (np. zdjęcie) i braku wyraźnej zgody (stosowanej klauzuli) w CV o zgodzie na przetwarzanie takich danych, CV nie będzie mogło zostać rozpatrzone i zostanie zniszczone.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, uzyskania ich kopii oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, których podstawą jest zgoda w dowolnym momencie, ale nie ma to wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. Ponadto ma Pani/Pan prawo do uzyskania informacji o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania danych lub o kryteriach ustalania tego okresu.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
 9. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia prowadzenia rekrutacji. W przypadku zatrudnienia Pani/Pana, dane z CV zostaną wykorzystane do czynności związanych z zatrudnieniem, o których szczegółowo zostanie Pani/Pan wtedy poinformowany. 
 10. Za Pani/Pana zgodą, w okresie jednego roku od zakończenia procesu rekrutacyjnego, dane osobowe będą przetwarzane w kolejnych rekrutacjach prowadzonych przez Administratora. 
 11. Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu, ani nie będą transferowane do krajów trzecich, ani organizacji międzynarodowych. 
 12. Pani/Pana dane będą przekazywane odbiorcom danych, tj. podwykonawcom i innym niezależnym podmiotom, z którymi współpracujemy: podmiot obsługujący WARR S.A. w zakresie IT.

Proszę o zawarcie w aplikacji zgody o następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez Wrocławską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Karmelkowa 29 (52-437 Wrocław)  na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko zawarte w ogłoszeniu”.

Jeśli wyraża Pani/Pan również zgodę na przetwarzanie danych osobowych po zakończeniu procesu rekrutacyjnego na potrzeby przeszłych rekrutacji również, proszę o dołączenie dodatkowej zgody o następującej treści:„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez Wrocławską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Karmelkowa 29 (52-437 Wrocław) na potrzeby przyszłych procesów rekrutacji, w tym również na inne stanowiska”.

W każdym czasie może Pani/Pan cofnąć zgodę, kontaktując się z nami pod adresem: warr@warr.pl

Skip to content