Kontrast    /    BW        

Informacja dotycząca dokumentacji rozliczeniowej projektu 8.6 RPO WD


Strona główna > Aktualności > Aktualności > Informacja dotycząca dokumentacji rozliczeniowej projektu 8.6 RPO WD
Szanowni Państwo,
w związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemiologicznego na terenie RP informujemy, iż dokumentację rozliczeniową po każdej zakończonej usłudze, zrealizowanej na podstawie zawartej umowy z WARR w ramach projektu 8.6 RPO WD „PARTNERSTWO NA RZECZ ROZWOJU DOLNOŚLĄSKICH MMŚP I ICH PRACOWNIKÓW – EDYCJA II” , należy przesyłać wyłącznie drogą elektroniczną na adres Operatora: usługirozwojowe@warr.pl w postaci skanu podpisanego za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wnioskodawcy, na podstawie zapisów dokumentu rejestrowego

Należy mieć na uwadze, iż ww. dokumenty mogą być przesyłane do WARR SA  wyłącznie z adresu mailowego wskazanego w Formularzu zgłoszeniowym lub z imiennego maila osoby wskazanej do reprezentacji przedsiębiorcy w dokumencie rejestrowym.

Jednocześnie, WARR SA informuje, iż dokumenty, które zostaną przesłane w formie elektronicznej będą również wymagane (w późniejszym terminie) w formie papierowej – celem przeprowadzenia ewentualnej weryfikacji dokumentów i ich zgodności ze stanem faktycznym.

Opisany sposób dostarczania dokumentów będzie obowiązywał do odwołania.

Skip to content