Kontrast    /    BW        

POŻYCZKA ROZWOJOWA – OGRANICZENIE NABORU WNIOSKÓW O POŻYCZKĘ


Strona główna > Aktualności > Aktualności > POŻYCZKA ROZWOJOWA – OGRANICZENIE NABORU WNIOSKÓW O POŻYCZKĘ

Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. informuje, że od dnia 13.10.2021 roku ogranicza nabór wniosków o Pożyczkę Rozwojową. Przyjmowane będą wyłącznie wnioski dotyczące przedsięwzięć wprowadzających produkt nowy dla rynku, rozumiany jako  produkt oferujący funkcjonalność niedostępną dotychczas na rynku lub produkt wykorzystujący technologię zasadniczo różną od technologii wykorzystywanych w istniejących produktach, przy czym przez rynek należy rozumieć rynek regionalny, tj. województwo dolnośląskie (innowacyjność na poziomie województwa dolnośląskiego). Produkty mogą być materialne i niematerialne (włączając usługi).

Weryfikacja powyższego celu zostanie dokonana przez WARR S.A. w oparciu o deklarację przedsiębiorcy oraz przedstawiony we wniosku o pożyczkę opis planowanego do wprowadzenia produktu nowego dla rynku dolnośląskiego, a także inne dokumenty przedstawione wraz z wnioskiem o pożyczkę.

Wnioski, które wpłyną do WARR S.A. od 13.10.2021 r., niespełniające warunku wprowadzenia nowego produktu na rynek dolnośląski, zostaną umieszczone na liście rezerwowej, z możliwością ich rozpatrzenia po zwolnieniu środków.

Skip to content