Kontrast    /    BW        

Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ogłasza rozpoczęcie w dniu 07 lipca 2022 r. naboru wniosków o udzielenie pożyczki w ramach Instrumentu Finansowego Pożyczka Inwestycyjna II dla mikro i małych przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą na terenie województwa pomorskiego


Strona główna > Aktualności > Aktualności > Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ogłasza rozpoczęcie w dniu 07 lipca 2022 r. naboru wniosków o udzielenie pożyczki w ramach Instrumentu Finansowego Pożyczka Inwestycyjna II dla mikro i małych przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą na terenie województwa pomorskiego

Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. uprzejmie informuje o możliwości ubiegania się o pożyczki dofinansowane ze środków Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych i budżetu państwa tj. środków Funduszu Funduszy utworzonego w ramach przedsięwzięcia pn. „Zwiększenie konkurencyjności i innowacyjności pomorskich przedsiębiorstw poprzez instrumenty finansowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (Pomorski Fundusz Rozwoju 2020+)” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Rozpoczęcie naboru wniosków w dniu 07 lipca 2022 r.

Kwota pożyczki do 500 000 zł, oprocentowanie od 6,41%, okres spłaty do 84 miesięcy, karencja do 6 miesięcy, prowizja 0%, brak dodatkowych opłat.

Przeznaczenie pożyczki

Pożyczki mogą być przeznaczone na finansowanie inwestycji na terenie województwa pomorskiego związanych z:

– poprawą potencjału konkurencyjnego;

– poprawą zdolności do rozszerzenia działalności o nowe produkty lub usługi;

– zwiększeniem produktywności;

– koniecznością dostosowania prowadzonej działalności do ograniczeń w utrzymywaniu kontaktów bezpośrednich.

Środki z Pożyczki mogą zostać przeznaczone w szczególności na:

1) wdrażanie nowych rozwiązań produkcyjnych, technologicznych, organizacyjnych, informatycznych i ekoefektywnych;

2) unowocześnienie wyposażenia przedsiębiorstwa;

3) modernizację środków produkcji;

4) adaptację pomieszczeń wykorzystywanych w działalności;

5) wyposażenie nowych lub doposażenie istniejących stanowisk pracy;

6) uruchomienie lub wzmocnienie świadczenia usług online, dostosowanie miejsc pracy do możliwości pracy zdalnej;

7) rozszerzenie lub zmianę profilu działalności w odpowiedzi na sytuację epidemiczną.

Projekt realizowany jest na podstawie umowy zawartej w dniu 30 czerwca 2022 r. między Bankiem Gospodarstwa Krajowego pełniącym rolę Menadżera Funduszu Funduszy a Wrocławską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. oraz Dolnośląskim Parkiem Innowacji i Nauki S.A. jako Pośrednikiem Finansowym, upoważniającej do udzielania pożyczek w ramach wskazanego powyżej instrumentu finansowego.

W ramach ww. umowy do mikro i małych przedsiębiorstw z województwa pomorskiego trafi wsparcie w wysokości 20 mln złotych, z czego 18 mln stanowi wkład z Funduszu Funduszy, a 2 mln wkład własny Pośrednika Finansowego.

Skip to content