Aktualności
Wydłużenie terminu oceny wniosków o przyznanie grantów na usługi doradcze w ramach IV naboru RPO WD 1.3.2
2018-12-27 22:04:19

[Logo]

KOMUNIKAT

o wydłużeniu terminu oceny wniosków o przyznanie grantów na usługi doradcze w ramach IV naboru

Termin oceny wniosków o przyznanie grantów w ramach IV naboru do projektu pn. „Granty na usługi doradcze dla przedsiębiorców z sektora MSP-ZIT WrOF” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego 2014 2020, Działanie 1.3 Rozwój przedsiębiorczości Poddziałanie 1.3.2 Rozwój przedsiębiorczości – ZIT WrOF Schemat 1.3 C.2 Doradztwo dla MSP – projekty grantowe IOB został przedłużony do 15 stycznia 2019 r.
 
         
  WARR S.A. @ Facebook