Aktualności
Zaproszenie na konferencję pt.: „Proinnowacyjne otoczenie biznesu na Dolnym Śląsku. Jak odnieść strategiczny sukces”
2018-09-05 14:32:15


Konferencja pt.: „Proinnowacyjne otoczenie biznesu na Dolnym Śląsku. Jak odnieść strategiczny sukces” organizowana jest przez Dolnośląską Instytucję Pośredniczącą.

Celem konferencji jest upowszechnienie wiedzy o konkursach na dotacje unijne wspierającej innowacyjne technologie i ich transfer do gospodarki.
Intencją organizatorów jest również wymiana doświadczeń dotyczących realizowanych projektów  finansowanych z programów RPO Dolny Śląsk.
Mamy nadzieję, że konferencja przybliży uczestnikom także możliwości płynące ze współpracy nauki z przemysłem w obszarze B+R.

Konferencja jest skierowana do przedsiębiorców i przedstawicieli Instytucji :
•    Agencje Rozwoju Regionalnego
•    IOB
•    Izby i stowarzyszenia gospodarcze
•    Ośrodki szkoleniowo-konsultingowe
•    Jednostki badawczo rozwojowe
•    Związki i zrzeszenia pracodawców
•    SSE
•    Organizacje pozarządowe
•    Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości
•    Centra Transferu Technologii
•    Parki technologiczne
•    Centra przedsiębiorczości akademickiej
•    studenci

DATA i MIEJSCE: 5 października 2018 roku we Wrocławiu w Hotelu Scandic, przy ul. W. Bogusławskiego 10.

Uwaga :

Zapisy należy dokonywać od dnia 17 września br., przez stronę internetową DIP: http://dip.dolnyslask.pl/o-programie/wez-udzial-w-projektach-szkoleniach-i-konferencjach.html

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału.

[Plakat DIP]
 
         
  WARR S.A. @ Facebook