Regionalna Instytucja Finansująca
Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego SA (WARR S.A.) od roku 2001 pełni funkcję Regionalnej Instytucji Finansującej (RIF) na Dolnym Śląsku. W 2008 roku WARR S.A. po raz drugi została wytypowana do pełnienia roli RIF na terenie województwa dolnośląskiego w konkursie ogłoszonym przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.  WARR SA, jako Regionalna Instytucja Finansująca jest partnerem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości i Samorządu Województwa Dolnośląskiego we wdrażaniu programów wsparcia kierowanych do przedsiębiorstw z sektora MSP oraz dużych przedsiębiorstw na terenie województwa dolnośląskiego. RIF, w porozumieniu z PARP, obsługuje realizację następujących działań Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (POIG):

 • Działanie 1.4 - 4.1
 • Wsparcie na prace badawcze i rozwojowe oraz wdrożenie wyników tych prac
 • Działanie 4.2
 • Wsparcie inwestycji B+R w przedsiębiorstwach
 • Działanie 4.4
 • Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym
 • Poddziałanie 5.4.1
 • Wsparcie na uzyskanie/realizację ochrony własności przemysłowej
 • Działanie 6.1
 • Paszport do eksportu
 • Działanie 8.1
 • Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej
 • Działanie 8.2
 • Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B


  RIF stanowi jedną z komórek organizacyjnych WARR, natomiast w skład RIF wchodzą:
  - Sekcja Kontraktowania RIF
  - Sekcja Wdrażania i Monitoringów RIF
  - Sekcja Informacji i Promocji RIF
  - Sekcja ZPORR
  - Sekcja finansowo-księgowa

  Godziny otwarcia Regionalnej Instytucji Finansującej:

  poniedziałek – piątek w godzinach od 8.00 do 16.00

  Wnioski o dofinansowanie oraz wnioski o płatność należy składać do biura przy ul. Krupniczej 13, Centrum Prawnicze Platon, IV piętro.

  Kontakt:

  ul. Krupnicza 13 (Centrum Prawnicze Platon, IV piętro)
  50-075 Wrocław

  Tel.  71 797 04 00
         71 797 04 01
         71 797 04 02

  http://www.warr.pl
  email: warr@warr.pl
   
  Biuro RIF jest przystosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych – przed budynkiem nie ma schodów, progów ani stromych podjazdów. Przy drzwiach wejściowych do budynku znajduje się dzwonek zamontowany na wysokości dostępnej również dla osób korzystających z wózka inwalidzkiego. W holu budynku obecny jest strażnik. Budynek wyposażony jest w przestronną windę z rozsuwanymi drzwiami oraz przyciskami znajdującymi się na odpowiedniej wysokości. Korytarze są szerokie, z przewidzianymi miejscami siedzącymi. Na piętrze znajduje się również toaleta przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.

  Działalność Regionalnej Instytucji Finansującej jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa
   
           
    WARR S.A. @ Facebook