Zdjęcia z podpisanej umowy

Logo

W środę, 20 września 2017 r. Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego SA w konsorcjum z Funduszem Regionu Wałbrzyskiego podpisała umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego na wdrażanie w województwie dolnośląskim Instrumentu Finansowego „Pożyczka Rozwojowa”.

WARR SA i FRW jako Pośrednicy Finansowi będą oferować przedsiębiorcom prowadzącym działalność w województwie dolnośląskim niskooprocentowane pożyczki. Pożyczki rozwojowe udzielane będą w ramach Osi Priorytetowej 1 „Przedsiębiorstwa i innowacje”, Działanie 1.5. – „Rozwój produktów i usług w MŚP”.  Instrument ten umożliwi dolnośląskim przedsiębiorcom finansowanie przedsięwzięć wspierających rozwój i rozbudowę firmy, zwiększenie zastosowania innowacji w przedsiębiorstwach oraz wzrost konkurencyjności. Maksymalna wartość pożyczki to 500 tys. zł.

Rozpoczęcie naboru wniosków o pożyczkę planowane jest od października
2017 r.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad udzielania pożyczek znajdują się w zakładce „Pożyczka Rozwojowa”.

Link do strony UMWD
Link do strony BGK

[Zdjęcie nr 1] [Zdjęcie nr 2]
[Zdjęcie nr 3] [Zdjęcie nr 4]
Fot. użyczona – UMWD


Logo
 
         
  WARR S.A. @ Facebook