Dokumenty do pobrania
Logo


Wniosek o pożyczkę

Wymagane dokumenty

Regulamin

Załączniki obligatoryjne:
 1. Tabele finansowe:
  - pełna księgowość
  - uproszczona księgowość

  Wypełnienie planu na okres kredytowania (prognoz) wymagane jest jedynie w przypadku sporządzenia Biznes Planu.

 2. Oświadczenie o spełnianiu kryteriów MŚP
 3. Formularz inf. przy ubieganiu się o pomoc de minimis
Załączniki opcjonalne:
 1. Oświadczenie majątkowe Wnioskodawcy (dotyczy osób fizycznych)
 2. Spełnienie kryterium MŚP
  - zał. A
  - zał. B
  - zał. C
 3. Oświadczenie majątkowe Poręczyciela
  - osoby fizycznej
  - osoby prawnej
 4. Zaświadczenie o zatrudnieniu i dochodach Wnioskodawcy
 5. Biznes Plan przedsięwzięcia (wersja przykładowa)
 6. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
WARR S.A. pomaga nieodpłatnie w przygotowaniu dokumentów!

Logo
 
         
  WARR S.A. @ Facebook