Pożyczka Rozwojowa
Logo

Uprzejmie informujemy, że z dniem 8 listopada 2018 r. WARR SA wznawia nabór wniosków o pożyczkę rozwojową.
Jednocześnie informujemy, że w zakładce "Dokumenty do pobrania" zostały zamieszczone zaktualizowane dokumenty pożyczkowe.

POŻYCZKI DLA FIRM
„Instrument Finansowy - Pożyczka Rozwojowa”

Kwota pożyczki do 500 000 zł, oprocentowanie od 1,87%
prowizja 0%, brak dodatkowych opłat


Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego SA uprzejmie informuje o możliwości ubiegania się o pożyczki dofinansowane ze środków Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych i budżetu państwa tj. środków Funduszu Funduszy utworzonego w ramach przedsięwzięcia pn. „Rozwój przedsiębiorczości oraz wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez instrumenty finansowe w województwie dolnośląskim” w ramach Osi Priorytetowej 1. „Przedsiębiorstwa i innowacje”, Działanie 1.5 „Rozwój produktów i usług w MŚP” – wsparcie pozadotacyjne współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Projekt realizowany jest na podstawie umowy zawartej w dniu 20 września 2017 r. między Bankiem Gospodarstwa Krajowego pełniącym rolę Menadżera Funduszu Funduszy a Funduszem Regionu Wałbrzyskiego oraz Wrocławską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. jako Pośrednikami Finansowymi, upoważniającej do udzielania pożyczek w ramach wskazanego powyżej instrumentu finansowego.

Wartość projektu wynosi 25 mln złotych, z czego 20 mln stanowi wkład z Funduszu Funduszy, a 5 mln wkład własny Pośredników Finansowych.

KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O POŻYCZKĘ?
Oferta pożyczkowa skierowana jest do przedsiębiorców o statusie MŚP prowadzących działalność gospodarczą w województwie dolnośląskim.

OPROCENTOWANIE
Oprocentowanie pożyczek wynosi:
 • dla Mikroprzedsiębiorstw - 1,87% (na warunkach korzystniejszych niż rynkowe - pomoc de minimis)
 • dla pozostałych Przedsiębiorstw - od 2,47% (na warunkach rynkowych).
Oprocentowanie na warunkach rynkowych ustalane jest po przeprowadzeniu analizy ryzyka niespłacenia zobowiązania

PRZEZNACZENIE POŻYCZKI
Pożyczki mogą być przeznaczone na finansowanie przedsięwzięcia zwiększającego zastosowanie innowacji w przedsiębiorstwach (MŚP) lub przedsięwzięcia rozwojowe i inwestycyjne przedsiębiorstw (MŚP), przyczyniające się do zwiększenia ich konkurencyjności.
Powyższy cel realizowany będzie poprzez inwestycje związane m. in. z:
 • wprowadzaniem przez MŚP innowacyjnych produktów i procesów oraz usług,
 • rozwojem/rozbudową istniejącego przedsiębiorstwa,
 • inwestycjami w sprzęt produkcyjny, nowoczesne maszyny i urządzenia prowadzące do zwiększenia skali działalności firmy lub wzrostu zasięgu oferty firmy.
NA JAKICH WARUNKACH UDZIELANE SĄ POŻYCZKI?
 • Kwota pożyczki:
 • - do 100 000,00 zł - mikropożyczka dla mikro i małych przedsiębiorstw
  - od 100 000,01 zł do 500 000,00 zł – dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw
 • Okres spłaty: do 60 miesięcy
 • Okres karencji: do 6 miesięcy
 • Brak dodatkowych opłat i prowizji
 • Wkład własny nie jest wymagany
Zapraszamy do kontaktu:
Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego SA
ul. E. Kwiatkowskiego 4
52-407 Wrocław
Business House, II piętro
tel.: 887 350 161 do 163, mail: pozyczki@warr.pl

Logo
 
         
  WARR S.A. @ Facebook