Inwestorstwo zastępcze

Współpraca WARR z Inwestorem rozpoczyna się od selekcji i wyboru lokalizacji a także zakupu gruntu pod inwestycję. W tym obszarze proponujemy swoją wiedzę i kontakty niezbędne dla sprawnego przeprowadzenia tych operacji , związanych często z mozolnymi mediacjami z właścicielami gruntów oraz przedstawicielami administracji państwowej i samorządowej.

Występując w imieniu Inwestora wobec urzędów a także zakładów uzgadniamy i negocjujemy warunki realizacji infrastruktury technicznej w celu uzbrojenia nabytej działki we wszystkie niezbędne media.

Przygotowujemy także kompletną dokumentację terenowo-prawną, niezbędną dla sformułowania ostatecznych wymagań wobec projektanta.

Korzystając z posiadanych ekspertów w zakresie procedur związanych z zamówieniami publicznymi, a także międzynarodowych procedur wyłaniania wykonawców usług, przygotowujemy przetargi w celu wyłonienia projektanta a następnie wykonawcy zadania inwestycyjnego.

Po wyłonieniu projektanta , działając w imieniu Inwestora, przygotowujemy umowę i nadzorujemy proces projektowania pod względem formalnym i merytorycznym.

Następnie po wyłonieniu wykonawcy lub grupy wykonawców, przygotowujemy stosowne umowy gwarantujące realizację inwestycji zgodnie z zatwierdzonym przez Inwestora harmonogramem realizacji zadania inwestycyjnego.

W zakresie działań formalno prawnych współpracujemy z renomowaną kancelarią prawną gwarantującą profesjonalizm na bardzo wysokim poziomie.

Sprawujemy również nadzór inwestorski nad właściwą realizacją umów z wykonawcami, a w szczególności:

 • kontrolujemy postęp oraz jakość robót
 • nadzorujemy rozliczenia wykonawców pod względem formalnym , merytorycznym i rachunkowym
 • przygotowujemy i przeprowadzamy odbiory częściowe i odbiór końcowy inwestycji
 • uzyskujemy decyzje - pozwolenia na użytkowanie obiektu
 • egzekwujemy roszczenia gwarancyjne z tytułu zawartych umów z wykonawcami po oddaniu inwestycji do eksploatacji

Współpracująca z WARR S.A. grupa inżynierów o bardzo wysokich kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym w ostatnim czasie realizowała min. następujące zadania inwestycyjne:

 1. Budowa Centrum Ekspedycyjno-Rozdzielczego Poczty Polskiej we Wrocławiu (2006-2007)
 2. Budowa kanalizacji Sanitarnej w gm. Kąty Wrocławskie (2006-2007)
 3. Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Jeleniej Górze (2006-2007)
 4. Budowa kanalizacji sanitarnych dla m. Wrocławia (2006-2007)
 5. Budowa budynku socjalnego w Strzelinie (2006)
 6. Budowa wodociągów oraz kanalizacji w gm. Strzelin (2004)
 7. Budowa Pawilonu Zakaźnego i Bloku Operacyjnego Szpitala Wojewódzkiego we Wrocławiu (2004)
 8. Rozbudowa Oczyszczalni Ścieków dla m. Świdnicy (2004)
 9. Budowa Oczyszczalni scieków w Kamieńcu Ząbkowickim (2004)
 10. Uniwersytet Wrocławski – Elewacja Gmachu Głównego (2002)
 11. Centrala Banku Zachodniego S.A. (2001)
 12. Bosch Układy Hamulcowe – Mirków (2001)
 13. Uniwersytet Wrocławski – zabytkowa kamienica (2000)
 14. I Oddział Banku Zachodniego S.A. ( 2000)
 15. Centrum Komputerowe Banku Zachodniego S.A. (1999)
 
         
  WARR S.A. @ Facebook