Historia

Od początku istnienia zasięg działania Wrocławskiej Agencji Rozwoju Regionalnego nie ograniczał się do regionu Dolnego Śląska. WARR utrzymuje dobre kontakty z partnerami z Niemiec, Włoch, Francji, Kanady, Szwecji i Ukrainy. Agencja posiada doświadczenie zdobyte przy opracowywaniu projektów wykraczających poza Województwo Dolnośląskie. Jedno z poważniejszych wyzwań stanowiła współpraca z Ministerstwem Finansów w przygotowaniu reformy samorządowej państwa.

W 1999 r. przy udziale Agencji rozpoczęte zostały prace nad dużymi projektami odrzańskimi "Strategią zabezpieczenia przeciwpowodziowego Wrocławskiego Węzła Wodnego" oraz projektem o zasięgu ponadregionalnym jakim jest "Program dla Odry 2006", uchwalony przez Parlament w 2001 r. w postaci ustawy.

W 2000 roku WARR odpowiedzialna była za opracowanie eksperckiego projektu Restrukturyzacji Ochrony Zdrowia na Dolnym Śląsku. Projekt ten został oceniony przez Ministra Zdrowia jako jeden z najlepszych w kraju.

W ramach konsultingu samorządowego WARR pracowała między innymi nad strategiami rozwoju lokalnego dla gmin i powiatów z terenu województwa dolnośląskiego. Drugim równie ważnym partnerem Agencji są małe i średnie przedsiębiorstwa, dla których WARR zorganizowała specjalistyczne szkolenia i seminaria.

 
         
  WARR S.A. @ Facebook