Kontrast    /    BW        

POŻYCZKA PŁYNNOŚCIOWA – dedykowana COVID-19


Strona główna > POŻYCZKA PŁYNNOŚCIOWA – dedykowana COVID-19

Pożyczka Płynnościowa

Projekt zostaje przedłużony do 31 grudnia 2021 r. Przyjmujemy wnioski do wyczerpania środków. informujemy, że obecnie ma miejsce aktualizacja Regulaminu udzielania pożyczek płynnościowych DFR wprowadzająca korzystne dla przedsiębiorców zmiany. Aktualizacja Regulaminu spowoduje zmiany we wzorach dokumentów do wypełnienia znajdujących się na stronie WARR S.A. Nowe dokumenty zamieścimy niezwłocznie po wprowadzeniu nowego Regulaminu.

Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego jest Pośrednikiem Finansowym, u którego można składać wnioski o Pożyczkę Płynnościową.

Złóż wniosek!

Pożyczka przeznaczona na pokrycie stałych miesięcznych wydatków:

 • Kwota pożyczki do: 180 000 zł 
 • Wypłaty w transzach 
 • Okres spłaty do 60 miesięcy + do 12 miesięcy (karencja/wakacje)
 • Raty kapitałowo-odsetkowe miesięczne równe lub malejące 
 • Możliwość do 12 miesięcy karencji w spłacie kapitału 
 • Możliwość do 6 miesięcy „wakacji” w spłacie rat kapitałowo-odsetkowych 
 • Oprocentowania na warunkach korzystniejszych niż rynkowe: od 0%
 • Brak opłat i prowizji
 • Zabezpieczenie: weksel własny in blanco (obligatoryjnie) + pozostałe zabezpieczenia stosowane przez Pośrednika Finansowego

Dla kogo?

Mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa z siedzibą lub prowadzące działalność gospodarczą na terenie województwa dolnośląskiego, które odnotowały spadek przychodów ze sprzedaży towarów i/lub usług w związku z epidemią wywołaną wirusem SARS-CoV-2 (COVID-19):

 • nie mniej niż o 20%, obliczony jako stosunek łącznych przychodów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku, w porównaniu do łącznych przychodów z analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego;

lub

 • nie mniej niż o 25% obliczony jako stosunek przychodów z dowolnie wskazanego miesiąca kalendarzowego, przypadającego po dniu 1 stycznia 2020 r. do miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym został złożony wniosek.

Pożyczka wyłącznie dla przedsiębiorstw działających przed 1 stycznia 2020 r.

Jesteś zainteresowany uzyskaniem wsparcia?
Skontaktuj się z naszym doradcą!

Iwona Siewertiwona.siewert@warr.pl, tel. 887 350 161

Sylwia Rudnik – sylwia.rudnik@warr.pl, tel. 887 350 148

Sebastian Skórasebastian.skora@warr.pl, tel. 697 715 637

Danuta Chudy danuta.chudy@warr.pl, tel. 887 350 162


Napisz do nas! – pozyczki@warr.pl
Skip to content