Kontrast    /    BW        

POŻYCZKA PŁYNNOŚCIOWA – dedykowana COVID-19


Strona główna > POŻYCZKA PŁYNNOŚCIOWA – dedykowana COVID-19

Pożyczka Płynnościowa

Informujemy o przedłużeniu realizacji projektu do 30 czerwca 2021 r. Przyjmujemy wnioski do wyczerpania środków.

Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego jest Pośrednikiem Finansowym, u którego można składać wnioski o Pożyczkę Płynnościową.

Złóż wniosek!

Pożyczka przeznaczona na pokrycie stałych miesięcznych wydatków:

 • Kwota pożyczki do: 180 000 zł 
 • Wypłaty w transzach 
 • Okres spłaty do 60 miesięcy + do 12 miesięcy (karencja/wakacje)
 • Raty kapitałowo-odsetkowe miesięczne równe lub malejące 
 • Możliwość do 12 miesięcy karencji w spłacie kapitału 
 • Możliwość do 6 miesięcy „wakacji” w spłacie rat kapitałowo-odsetkowych 
 • Oprocentowania na warunkach korzystniejszych niż rynkowe: od 0%
 • Brak opłat i prowizji
 • Zabezpieczenie: weksel własny in blanco (obligatoryjnie) + pozostałe zabezpieczenia stosowane przez Pośrednika Finansowego

Dla kogo?

Mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa z siedzibą lub prowadzące działalność gospodarczą na terenie województwa dolnośląskiego, które odnotowały spadek przychodów ze sprzedaży towarów i/lub usług w związku z epidemią wywołaną wirusem SARS-CoV-2 (COVID-19):

 • nie mniej niż o 20%, obliczony jako stosunek łącznych przychodów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku, w porównaniu do łącznych przychodów z analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego;

lub

 • nie mniej niż o 25% obliczony jako stosunek przychodów z dowolnie wskazanego miesiąca kalendarzowego, przypadającego po dniu 1 stycznia 2020 r. do miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym został złożony wniosek.

Pożyczka wyłącznie dla przedsiębiorstw działających przed 1 stycznia 2020 r.

Jesteś zainteresowany uzyskaniem wsparcia?
Skontaktuj się z naszym doradcą!

Iwona Siewertiwona.siewert@warr.pl, tel. 887 350 161

Sylwia Rudnik – sylwia.rudnik@warr.pl, tel. 887 350 148

Sebastian Skórasebastian.skora@warr.pl, tel. 697 715 637

Danuta Chudy danuta.chudy@warr.pl, tel. 887 350 162


Napisz do nas! – pozyczki@warr.pl
Skip to content