AKTYWIZACJA DOLNOŚLĄSKIEGO RYNKU PRACY 8.5

Działanie 8.5 Przystosowanie do zmian zachodzących w gospodarce w ramach działań outplacementowych, Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020)

W  latach 2021-2023 r. WARR SA realizowała projekt pn. „AKTYWIZACJA DOLNOŚLĄSKIEGO RYNKU PRACY – III edycja”. Celem głównym projektu jest wsparcie procesów adaptacyjnych do zmian zachodzących na regionalnym rynku pracy umożliwiających aktywizację zawodową lub podjęcie albo utrzymanie zatrudnienia poprzez organizację kompleksowego programu outplacement, w tym:

– doradztwo zawodowe z elementami pośrednictwa pracy;

– wsparcie na rozwój przedsiębiorczości składające się z etapu szkoleniowego, wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej i wsparcia pomostowego;

– szkolenia zawodowe;

– studia podyplomowe;

– staże zawodowe;

– poradnictwo psychologiczne;

– dodatek relokacyjny.

Do końca września 2023 r. w ramach projektu udzielono poniższego wsparcia:

– wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej (pomoc de minimis): 31 Przedsiębiorstw na łączną kwotę 714 550,00 PLN

– finansowe wsparcie pomostowe (pomoc de minimis): 31 Przedsiębiorstw na łączną kwotę 413 716,71 PLN

– szkolenia zawodowe: 12 osób na łączną kwotę 65 047,00 PLN

– studia podyplomowe: 6 osób na łączną kwotę 33 750,00 PLN

– staże zawodowe: 10 osób na łączną kwotę 156 277,13 PLN

– poradnictwo psychologiczne: 10 osób na łączną kwotę 4500,00 PLN

– dodatek relokacyjny: 4 osoby na łączną kwotę 28 000,00 PLN

Komunikaty

Brak komunikatów

Dokumenty obowiązujące

Regulamin-rekrutacji-i-uczestnictwa-w-projekcie_aktualizacja_22.06.2023- Pobierz
1_Formularz-rekrutacyjny-zmiana-od-10.05.2021 r. Pobierz
1.2_Obowiązek-informacyjny-RODO-dla-danych-osobowych-szczególnej-kategorii Pobierz
1.3_Obowiązek-informacyjny-RODO-dla-zwykłych-danych-osobowych Pobierz
1.4_Obowiązek-informacyjny-RODO-dane-nie-od-osoby-której-dane-dotyczą Pobierz
2_Deklaracja-uczestnictwa-w-projekcie Pobierz
3_Oświadczenie-zwolnienie-pracownika Pobierz
4_Oświadczenie-o-zamiarze-zwolnienia Pobierz
5_Oświadczenie-o-zwolnieniach-w-12-miesiącach Pobierz
6.1-Opis-planowanej-działalności-gosp. Pobierz
7_Indywidualny-Plan-Działania Pobierz
7.1_Przebieg-realizacji-Indywidualnego-Planu-Działania Pobierz
8_Zestawienie-poradnictwa-zawodowego Pobierz
9_Zestawienie-pośrednictwa-pracy Pobierz
10_Zestawienie-wsparcia-psychologicznego Pobierz
11_Umowa-szkoleniowa-zmiana-od-10.05.2021-r. Pobierz
11.1_Harmonogram-i-program-szkolenia-zawodowego Pobierz
11.2_Lista-obecności-na-szkoleniu Pobierz
12_Umowa-finansowania-studiów-podyplomowych Pobierz
12.1_Harmonogram-i-program-studiów-podyplomowych Pobierz
12.2_Weksel-in-blanco-wraz-z-deklaracją-wekslową Pobierz
13_Umowa-o-zorganizowanie-stażu-zmiana-od-10.05.2021-r. Pobierz
13.1_Wzór-Programu-stażu Pobierz
13.2_Wzór-sprawozdania-z-przebiegu-stażu Pobierz
13.3_Wzór-opinii-pracodawcy Pobierz
13.4_Wzór-listy-obecności Pobierz
13.5_Wzór-wniosku-o-dni-wolne Pobierz
13.6_Oświadczenie-o-poniesieniu-dodatkowych-kosztów-przez-Uczestnika_Uczestniczkę-stażu Pobierz
13.7_Oświadczenie-o-poniesieniu-dodatkowych-kosztów-przez-Pracodawcę Pobierz
14_Wniosek-o-przyznanie-dodatku-relokacyjnego Pobierz
15_Umowa-o-udzielenie-dodatku-relokacyjnego Pobierz
15.1_Wzór-weksla-in-blanco-wraz-z-deklarcją-wekslową-dodatek-relokacyjny Pobierz
16_Kwestionariusz-osobowy-uczestnika-szkolenia_stażu Pobierz
17_Oświadczenie-o-rachunku-bankowym Pobierz
18_Zaświadczenie-o-udziale-w-projekcie Pobierz
6_Regulamin-przyznawania-środków-finansowych-na-rozwój-przedsiębiorczości-zmiana-od-10.05.2021 r. Pobierz
6.3-Umowa-na-szkolenie Pobierz
6.4-Zaświadczenie-uczestnictwo Pobierz
6.5_Wniosek-o-przyznanie-środków – obowiązuje od 10.05.2021 r. Pobierz
6.6-Karta-oceny-formalnej Pobierz
6.7-Deklaracja-besztronności-i-poufności Pobierz
6.8-Karta-oceny-merytorycznej Pobierz
6.9-Umowa-dotacja-zm-21.10.2021-r Pobierz
6.9.1-Zestawienie-towarów Pobierz
6.9.2-Ośw-o-dokonaniu-zakupów Pobierz
6.9.3-Ośw-o-numerze-rachunku-dotacja Pobierz
6.9.4-Ośw-o-niekorzystaniu Pobierz
6.9.5-Ośw-o-braku-zmian Pobierz
6.9.6-Formularz-informacji Pobierz
6.9.7-Weksel-in-blanco Pobierz
6.9.8-Zgoda-małżonka-do-zawarcia-umowy Pobierz
6.9.9-Harmonogram-rzecz-fin-zm Pobierz
6.10-Wniosek-o-pomostowe Pobierz
6.11-Umowa-pomostowe-zm-21.10.2021 Pobierz
6.11.1-Zestawienie-planowanych-wydatków-pomostowe Pobierz
6.11.2-Weksel-in-blanco Pobierz
6.11.3-Zgoda-małżonka-do-zawarcia-umowy Pobierz
6.11.4-Formularz-informacji Pobierz
6.11.5-Ośw-o-nr-rachunku-pomosto Pobierz
6.12-Zestawienie-wydatków-pomostowe Pobierz
6.13-Oświadczenie-zabezpieczenie Pobierz
6.14-KOF-pomostowe Pobierz
6.15-KOM-pomostowe Pobierz
6.16-Zaświadczenie-o-pomocy-de-minimis Pobierz
1.1 Oswiadczenie o poddaniu sie egzekucji (pomostowe) Pobierz
1.2 Oswiadczenie o poddaniu sie egzekucji (wsparcie finansowe) Pobierz
2.1 Blokada środków na rachunku + pełnomocnictwo Pobierz
3.1 Oświadczenie gwarancja bankowa i poddanie się egzekucji Pobierz
4.1 Oświadczenie majątkowe Poręczyciela osoby fizycznej Pobierz
4.2 Umowa poręczenia (poręczenie zwykle) Pobierz
5.1 Umowa zastawnicza + umowa przelewu praw z umowy ubezpieczenia Pobierz
6.1 Oświadczenie poręczyciela Pobierz
6.2 Oświadczenie majątkowe Poręczyciela – osoby fizycznej Pobierz
6.3 Weksel z poręczeniem Pobierz

Dokumenty PDF

Brak dokumentów

Dokumenty nieobowiązujące

Regulamin-rekrutacji-i-uczestnictwa-w-projekcie-8.5 – obowiązuje od 10.05.2021 r. Pobierz
Regulamin-rekrutacji-i-uczestnictwa-w-projekcie-8.5 Pobierz
6.5-Wniosek-o-przyznanie-środków Pobierz
1_Formularz-rekrutacyjny Pobierz
11_Umowa-szkoleniowa Pobierz
6.9.9-Harmonogram-rzecz-fin Pobierz
6_Regulamin-przyznawania-środków-finansowych-na-rozwój-przedsiębiorczości Pobierz
13_Umowa-o-zorganizowanie-stażu Pobierz
6.11-Umowa-pomostowe Pobierz
6.9-Umowa-dotacja Pobierz

Pożyczki

Brak Dokumentów do pobrania

PAWILON A

 • Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego (WARR)

PAWILON B

 • AMAR Agencja Celna i Transportowa

 • AUTOMANIA SERWIS

 • DORPOL

 • FERNO B&T

 • ILTEX

 • JAS FBG

 • PERFECTWALL

PAWILON 1

 • BAUSERWIS

 • CENTRUM SZERMACH

 • DTA

 • MISTYK

 • MOWANO

 • INSAD

PAWILON 2

 • BOKARO Szeligowscy

PAWILON 3

 • AKWAPLANTA

 • BAZA

 • DELTA

 • EWPOL

 • HYDROGARDEN Polska

 • PARTEX

 • ZYGMUNT DOLECKI

PAWILON 4

 • ARTIFEX

 • ASPEN

 • GLAZUREX

 • PARTEX

 • P.K. SERWIS

 • RADOSNE PEŁCZYCE

 • WZORCOWNIA HOME

 • WZORCOWNIA STORE

PAWILON 5

 • SAINT GOBAIN Polska

PAWILON 6

 • ARPAPOL

 • CER-POINT

 • P.K. SERWIS

 • SIG

PAWILON 7

 • BAUDOM

 • SELLFLEX

 • FIXIT POLSKA

 • JETA

 • PROKAD

 • TRANSPORT AGE COMPANY

PAWILON 8

 • EKODYNAMIC Okna

 • DYKA, INTUIT

PAWILON 11

 • ADMARBUD

 • BAIK - INSTAL

 • BLOOMART

 • BUSHI

 • CDC GROUP

 • DIL

 • ELEKTRO-HURT

 • EXPERT PLUS

 • FERRARA POLAND

 • MARSI

 • MELLOW POLSKA

 • MITAX CONSULTING

 • MOTOLUX

 • POCZESANE

 • PROFESSIONAL CLEANING PRODUCTS

 • TASA

 • TGE

 • TM BUILDING

 • VINYLOWNIA

 • ZWOLSKA

1.

 • BAR KOCIOŁEK

2.

 • CENTRUM AUT JAPOŃSKICH

3.

 • DOBRE AUTO (MACHPOL)

4.

 • PRO-ENERGY

5.

 • EKO SYLWIA

6.

 • UTM.EXPERT

7.

 • INTRA

8.

 • INWASH

10.

 • JW. JAN WINIARCZYK

11.

 • KRÓLEWSKI KAMIEŃ

12.

 • CAR MASTER

13.

 • NOVA

14.

 • STEIN POL

15.

 • RAMIRENT

16.

 • RUSZTOWANIE Zakład Usługowo-Budowlany

18.

 • TANELLIS

19.

 • UBF TERLECKA

20.

 • WYPOŻYCZALNIA SZALUNKÓW

21.

 • ZIM UBEZPIECZENIA

PAWILON A
Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego (WARR)
PAWILON B
- AMAR Agencja Celna i Transportowa
- AUTOMANIA SERWIS
- DORPOL
- FERNO B&T
- ILTEX
- JAS FBG
- PERFECTWALL
PAWILON 1
- BAUSERWIS
- CENTRUM SZERMACH
- DTA
- MISTYK
- MOWANO
- INSAD
PAWILON 2
- BOKARO Szeligowscy
PAWILON 3
- AKWAPLANTA
- BAZA
- DELTA
- EWPOL
- HYDROGARDEN Polska
- PARTEX
- ZYGMUNT DOLECKI
PAWILON 4
- ARTIFEX
- ASPEN
- GLAZUREX
- PARTEX
- P.K. SERWIS
- RADOSNE PEŁCZYCE
- WZORCOWNIA HOME
- WZORCOWNIA STORE
PAWILON 5
- SAINT GOBAIN Polska
PAWILON 6
- ARPAPOL
- CER-POINT
- P.K. SERWIS
- SIG
PAWILON 7
- BAUDOM
- SELLFLEX
- FIXIT POLSKA
- JETA
- PROKAD
- TRANSPORT AGE COMPANY
PAWILON 8
- EKODYNAMIC Okna
+ DYKA, INTUIT
PAWILON 11
- ADMARBUD
- BAIK - INSTAL
- BLOOMART
- BUSHI
- CDC GROUP
- DIL
- ELEKTRO-HURT
- EXPERT PLUS
- FERRARA POLAND
- MARSI
- MELLOW POLSKA
- MITAX CONSULTING
- MOTOLUX
- POCZESANE
- PROFESSIONAL CLEANING PRODUCTS
- TASA
- TGE
- TM BUILDING
- VINYLOWNIA
- ZWOLSKA
1
- BAR KOCIOŁEK
2
- CENTRUM AUT JAPOŃSKICH
3
- DOBRE AUTO (MACHPOL)
4
- PRO-ENERGY
5
- EKO SYLWIA
6
- UTM.EXPERT
7
- INTRA
8
- INWASH
10
- JW. JAN WINIARCZYK
11
- KRÓLEWSKI KAMIEŃ
12
- CAR MASTER
13
- NOVA
14
- STEIN POL
15
- RAMIRENT
16
- RUSZTOWANIE Zakład Usługowo-Budowlany
18
- TANELLIS
19
- UBF TERLECKA
20
- WYPOŻYCZALNIA SZALUNKÓW
21
- ZIM UBEZPIECZENIA
22
- POMOCSZYBKA
23
- RAMIRENT
24
- IDEAL
25
- PINUS
26
- WROCEK TRAVEL
27
- INNOWACJE
28
- MARSZAŁEK AUTO KLUCZE
29
- SWOKI
31
- MDM ELEKTRONIC
32
- UBF TERLECKA
33
- STALJAN
34
- EUROPOLIS
35
- OXET (GASTROCOMPLEX)
36
- MAYAMI
38
- LUX EXPRESS
39
- THE GREAT
40
- ALMAG
43
- AKWILON TRANSLOGISTIK
44
- MOTOLUX
46
- BAUDER
47
- PROKAD SP. JAWNA
Dyrektor
Łukasz Koncewicz
Zastępca dyrektora
Nastazja Bielicka
Biuro Obsługi Klienta
Sara Stanek

Harmonogramy wsparcia

Brak harmonogramów
Skip to content